Příspěvky

AKTUÁLNĚ

Svět v souvislostech

Obrázek
 Seberealizace ve společnosti Nejsem na světě sám..      Ačkoli řešíme často pouze své vlastní záležitosti, nemůžeme se zcela vyhnout vlivu na prostředí, ve kterém žijeme a zdroje, ze kterých pro svůj život čerpáme.       Proto má smysl zamýšlet se a jednat v duchu kolektivní adaptace na podmínky a změny, jenž právě nastávají.. Jaké informace mi mohou pomoci ujasnit si své postoje a upravit životní styl novinky.cz : Jižní Evropu zasáhnou rekordní vedra, teploty se vyšplhají až k 50 stupňům. https://www.novinky.cz/pocasi/ clanek/jizni-evropu-zasahnou- vedra-teploty-se-vysplhaji-az- k-50-stupnum-40367599 Seznam Zprávy: Podívejte se, jak rychle vysychá druhé největší umělé jezero USA. https://www.seznamzpravy.cz/ clanek/podivejte-se-jak- rychle-vysycha-druhe-nejvetsi- umele-jezero-usa-170757 https://www.aljazeera.com/ news/2021/8/5/extreme- temperatures-on-the-rise-in- tokyo-beijing-seoul-report https://www.seznamzpravy.cz/ clanek/vedci-zachrana-klimatu- je-mozna-musime-ale-skoncovat- s-f

Jak nepropadat panice, aneb mysl jako "unavený kůň"

Obrázek
Péče o zdraví a životní styl Jak nepropadat panice Není panika jako panika      Když řešíme náhlou situaci instinktivní reakcí, tak to může vypadat jako panika. Ale obvykle je to život zachraňující akce. A buďme za ni rádi. Je to možná jedna z mála věcí, která nám ještě zbyla a funguje. Časovaná nálož      Díky faktorům, jako je relativně pohodlný životní styl, přístup k informacím, propojování skrze globální sítě a současně během života nastřádaným představám o tom, jak bychom měli být dobří a čeho všeho dosáhnout, se nám může přihodit zcela jiná "panika". Je spojena s existencí samotnou, pocitem vyprázdnění a ztrátou motivace cokoli dalšího dělat.       Když nahlédneme do manuálu duševních nemocí, tak najdeme popisy těchto stavů v takovém rozsahu, kdy už je potřeba regulérní léčba. Nicméně, tyto stavy, nejčastěji jako úzkosti a deprese, můžeme čas od času, v hraniční intenzitě, zakoušet i sami na sobě. Kde je ale hranice toho, kdy bychom měli zpozornět a začít se sebou něco

Mozaika mysli, aneb zamýšlení se "Jak se věci mají"

Obrázek
Péče o zdraví a životní styl Na začátku      Pojem "osobní rozvoj" jsem poprvé uslyšel z úst mé přítelkyně, když mi bylo 18 let. Už tenkrát mě zaujal něčím, v čem jsem intuitivně vycítil univerzálnost ve vztahu k mému budoucímu životu.      Pak se dlouhou dobu nic nedělo. Užíval jsem si života a věcí, které jsou pro každého mladého člověka nové a umožňují mu poznávat svět. Jak jsem však později zjistil, svět byl zcela jiný, než jaký se mi tenkrát zdál. A životní okolnosti mě přivedly zpět k hlubšímu zkoumání toho, co pojem "osobní rozvoj" znamená. Životní situace      Nyní se nacházím v životním období, kdy si mohu dovolit věnovat svůj čas převážně tomu, co sám považuji za příjemné a užitečné. To mi umožňuje malou recenzi mých dosavadních životních kroků. A zejména otevírá nový prostor, ve kterém se mohu více věnovat poodkrývání tajemství života, který v této pozemské verzi má své nesmlouvavé limity. O to větší smysl mi dává využít čas právě k poznávání toho "J

Jedno nedělní ráno, aneb vědomí vesmíru a my

Obrázek
Péče o zdraví a životní styl Ranní probuzení      Nevstávám hned po probuzení. Pozoruji, jak se spánek mění v bdělost. Z lůžka mě vytahuje až nový den. Pošmourný, ale s potenciálem prožít cokoliv. Jsem zvědavý, takže vstávám..      U snídaně nespěchám. Hraju si s myšlenkami. O čem to dnes bude ? Partnerka přijede až za týden, takže myšlenky na sex odkládám. Napadají mě jiné, méně důležité pro přežití, ale neméně zajímavé.      Čerpám ze shlédnutí videa Vladimír Beneš - Co umí mozek (a co umíme my)  a sledování rozhovoru na DVTV Daniely Drtinové s Františkem Koukolíkem. Mozek generuje otázky      Ptám se sám sebe, zdali existuje něco mimo náš svět , před narozením či po smrti. Rád bych se totiž těšil z toho, že můj život smrtí nekončí. Křesťanská nauka mě neuspokojuje, protože bych musel "uvěřit", což mi nestačí. Důležité věci si potřebuji mít možnost ověřovat. A tohle mi slibuje nauka Buddhy, který sám k tomu vyzývá.  Co dělají myšlenky Moje myšlenky mi nabízí jakési střípky

Koncept kulatého stolu

Obrázek
Komunikace a dobré vztahy Vysněná příležitost      Konečně ! Počasí přálo a tak jsem se mohl věnovat výrobě kulatého stolu. Ten jsem si vždy přál. Kulatý stůl totiž dává stejný prostor každému, kdo za něj usedá. Nikomu nepřisuzuje více místa na úkor jiného. Nemá "čelo", kde by seděl vůdce. A nemá ani žádný "konec", kde by se na někoho mohlo zapomenout. Kulatý stůl je zkrátka ke všem "fér". Rovné vztahy      A tak by to mělo být v našich vztazích. Každý jsme "jen" lidskou bytostí, bez ohledu na různé názory, životní styly, či společenské a profesní role. Jsme jenom muž, nebo žena, na planetě Zemi. A to jediné, co můžeme dělat, je být užiteční jeden druhému, když můžeme a je to právě potřeba. Ať už skrze svou profesi, fyzickou přítomnost nebo vyjádřením psychické podpory.       A i když na to občas zapomínáme, vzpomeňme si na "kulatý stůl", nebo planetu Zemi. Ta je přece také kulatá ! :)

Co jsem o lese nevěděl, aneb vztahy v přírodě

Obrázek
Komunikace a dobré vztahy Myslet si něco... znamená nevědět      Od dětství jsem pobíhal po lese a nabyl jsem dojmu, že jej dobře znám. Až ve chvíli, kdy se mi dostala do rukou knížka Petera Wohllebena - Tajný život stromů jsem si uvědomil, že příroda je mnohem složitější a krásnější, než by se na první pohled mohlo zdát.      To, že každý strom má hluboké kořeny, kterými získává živiny, nás učili už na základní škole. Ale že se kořeny jednotlivých stromů mohou spojovat, komunikovat a vzájemně se vyživovat, to jsem doopravdy netušil. Skrze kořenové srůsty a podhoubí vzniká super systém podobný mraveništi. Proto i z pařezu může vyrůst nový strom, když jej ostatní stromy kolem podporují. Vztahy stromů      Stromy se dokáží rozlišovat i v rámci jednoho druhu. Jsou schopné vytvářet a udržovat vztahy. Umí se vzájemně respektovat a podporovat. Konkurence je zde pouze zdánlivá a člověkem iluzorně dosazená. Každý strom má životní zájem na tom, aby kolem něj prosperovaly i další stromy, zvláště

Jak funguje štědrost

Obrázek
Péče o zdraví a životní styl Rozhazování pro radost      Rád rozhazuji peníze. Ne žádné velké sumy, ale docela drobné částky. Když někam jdu, pohodím pár drobných mincí na chodník a ponechám je svému osudu. Představuju si, jak je někdo uvidí a zvedne pro štěstí. To mi přináší radost. Ranní příhoda      Dnes ráno, cestou ke stánku s pečivem, jsem udělal to samé. Pohodil jsem pár drobných na zem. Potom si vystál frontu a koupil čerstvý chleba ke snídani. Jakým překvapením bylo, když mi paní ve stánku přidala dva kousky sladkého pečiva navíc se slovy "napekli jsme toho moc, tak rozdáváme". A nechtěla ani drobné, které jsem jí chtěl nechat od cesty.       Poděkoval jsem a odcházel s novou zkušeností, že štědrost se může stát i tam, kde ji vůbec nečekám. A ty drobné mám asi na to "rozhazování" cestou :).