OSOBNÍ ASISTENCESlužba osobní asistence spočívá v přímé podpoře a pomoci lidem, jejichž zdravotní stav jim neumožňuje vlastními silami uspokojovat své základní životní potřeby a stávají se závislými na péči jiné fyzické osoby.

Jedná se zejména o pomoc při zvládání základních životních potřeb, jako jsou:
  • úkony spojené s dopravou, pohybem v domácnosti i ve městě...
  • základní orientace v prostoru a čase...
  • doprovázení na úřady, pomoc s komunikací, korespondencí...
  • pomoc se stravováním, oblékáním, úkony osobní hygieny a péče o zdraví...
  • podpora v péči o domácnost...
  • doprovázení při osobních a volnočasových aktivitách...

Osobní asistenci poskytuji jako terénní službu, v rodinném a domácím prostředí. Doprovázím do zaměstnání, při vzdělávání nebo na jiná místa, která jsou v životě člověka důležitá.

Pro odlehčení mohou této služby využít také rodinní příslušníci nebo členové domácnosti, kteří se o zdravotně postiženého člověka dlouhodobě starají.  Mají totiž také právo vyřídit si své záležitosti a dopřát si čas na relaxaci a obnovu svých fyzických a psychických sil.

V případě zájmu mě můžete kontaktovat e-mailem na adrese: radomir.horak@gmail.com

V současné době poskytuji službu osobní asistence v organizaci Naděje Vsetín.

Více o terénní službě osobní asistence

Populární příspěvky z tohoto blogu

Kdo je asistent sociální péče

Rozdíl mezi osobní asistencí a pečovatelskou službou

Služba osobní asistence