PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORA

"Každá lidská bytost touží být zdravá, šťastná a mít s ostatními lidmi dobré vztahy"

Psychosociální podpora proto směřuje k rozvoji samostatnosti a nezávislosti, schopnosti řešit situace, které se v životě dějí.

Někdy potřebujeme pomoci třeba i vědomím, že na své problémy nejsme úplně sami. Pomůže inspirace jinými lidmi a způsoby, jakými svou situaci zvládají. Největší kus cesty však vždy spočívá v systematické práci na sobě samém.


Verbální podpora

 • formou rozhovoru na téma životní situace, mezilidských a partnerských vztahů

V praxi to bývá tak, že se sejdeme na popovídání si například v kavárně, nebo si uděláme vycházku do přírody v okolí města.

V klidném a příjemném prostředí tak získáme čas k zastavení se a zamyšlení. Během hovoru si můžeme ledacos uvědomit a řešení problému se tak stane dříve dosažitelné a snazší.

Fyzická podpora

 • formou fyzické přítomnosti při aktivitách a činnostech, které tuto pomoc vyžadují a směřují ke zlepšení životní situace

Obvykle je dobré vyrazit někam do společnosti, mezi ostatní lidi. Nabízí se návštěva kina, cestovatelské přednášky, výstavy nebo vzdělávací akce, která může do života vnést něco nového a inspirovat pro další seberozvoj.


Doprovázení v životním stylu a seberozvoji

 • formou setkávání a povídání si o všem, co může pomoci zlepšit prožívání naší životní situace. Co nového jsme se dozvěděli například z textů, přednášek, videozáznamů a filmů, abychom mohli naši situaci lépe pochopit. Hledáme způsoby, jak chceme nově získané informace použít v běžném životě.
Soustředíme se na témata, která přímo souvisí s naší životní situací. Nově získané vědomosti a dovednosti se učíme nebát ověřovat a používat.


Co je cílem podpory

 • Umět se správně orientovat ve všech aspektech života, jako jsou vztahy, práce, životní role...
 • Ve složitých situacích dokázat poradit sobě i druhým, pokud jsme o to požádáni...
 • Být samostatní a nezávislí, vědomi odpovědnosti za sebe samé, nemít přehnaná očekávání...
 • Prožívat dlouhodobě pocit zdraví, žít ve společnosti přátel a lidí, kteří nás mají rádi...
 • Naplňovat život smyslem a poznáním, prožívat radost, lásku a užitek k sobě i druhým... 

Jaké prostředky a nástroje máme k dispozici

 • Informace z oblasti filosofie, psychologie, přírodních věd a nauk (knihy, přednášky, semináře, školení, rozhlasové, televizní a internetové pořady, odborné časopisy a odkazy na internetu).
 • Formální pomoc poskytovanou v rámci sociálních služeb a zdravotnictví (sociální služby, základní sociální a odborné poradenství, občanské poradny, psycholog, psychoterapeut, zdravotnická a rehabilitační zařízení).
 • Neformální podporu od přátel a laické veřejnosti (rodina, známí, samozvaní léčitelé a terapeuti, poradci, trenéři apod.).
 • Vlastní zkušenosti a výsledky poznávání s porovnáváním zkušeností jiných (svépomocné terapeutické skupiny).


Moje nabídka podpory a pomoci je bezplatná, neformální a drží se zásad pro práci asistenta v sociální péči.

V případě, že nejsem schopen dostatečnou podporu v osobním rozvoji vlastními silami poskytnout, odkazuji na odborná pracoviště z oblasti zdravotní péče a sociální práce".

Populární příspěvky z tohoto blogu

Rozdíl mezi osobní asistencí a pečovatelskou službou

Služba osobní asistence

Kdo je asistent sociální péče